Her er en skitse over mølletoppen, så du kan få en fornemmelse af dens indretning.